Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Transakcje powiązane -...

Transakcje powiązane - JPK-VAT

Informujemy, że od 1 października 2020r. w nowym pliku JPK_V7 konieczne będzie dodatkowe oznaczanie transakcji między sprzedawcą a nabywcą, którzy są ze sobą powiązani, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT - oznaczenie kodem TP.

Raportowanie wymagać będą powiązania między podmiotami gospodarczymi posiadająceymi relacje:
- kapitałowe,
- osobowe,
- rodzinne,
- organizacyjne z uwzględnienie relacji osobowych i rodzinnych.

Przez podmioty powiązane należy rozumieć:
1) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
- ten sam inny podmiot lub
- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
3) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
4) podatnika i jego zagraniczny zakład.

Z kolei przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć:
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
- udziałów w kapitale lub
- praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
- udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Krewni i powinowaci do drugiego stopnia:

1. Pokrewieństwo: Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Krewni do drugiego stopnia to: dziadkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo.

2. Powinowactw wynika z relacji między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Powinowaci do drugiego stopnia to: teściowie, rodzeństwo małżonka, małżonek rodzeństwa.

 

Przykłady powiązań

1. Kapitałowe:
a) Spółka cywilna osób fizycznych X posiada udziały w spółce z o.o. Y w wysokości 30%. Według przepisów ustawy o PIT będą to podmioty powiązane.
b) Spółka X posiada 30% udziałów w spółce Y i 26% udziałów w spółce Z. Pomimo że spółki Y i Z nie są ze sobą powiązane w sposób bezpośredni, to z punktu widzenia podatkowego będą uważane za podmioty powiązane w sposób pośredni.
c) Pan K (osoba fizyczna) posiada 27% udziału w majątku spółki Z.

2. Osobowe:
a) Pan W jest członkiem zarządu spółek X i Y.
b) Pan W jest członkiem zarządu spółki X, a jego żona jest udziałowcem 30% w spółce Y.
c) Pan A prowadzi JDG i dokonuje transakcji ze spółką X, w której jest wspólnikiem 40%.

3. Rodzinne:
a) X i Y pozostają w związku małżeńskim (osoby fizyczne). Każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i dokonują pomiędzy sobą transakcji gospodarczych.
b) X w ramach JDG przeprowadza transakcje handlowe z Y również prowadzącą JDG. Y jest siostrą męża X.
c) Z prowadzi JDG w postaci firmy usługowej i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, który również prowadzi JDG.

Kancelaria jest zobowiązana do prawidłowego raportowania dokonywanych przez naszych Klientów transakcji, nie będzie jednak ponosić odpowiedzialności za błędy w JPK_VAT wynikające z braku informacji pochodzącej od Klienta.

W związku z tym, dla wypełnienia opisanego obowiązku konieczne będzie przekazywanie wraz z dokumentami księgowymi informacji o dokonanych z podmiotami powiązanymi transakcjach.

 

Jowita Mulawa-Krause
radca prawny

 

 

 

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex