Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Mechanizm podzielonej...

Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019

Od 1 listopada 2019 r. zmianie ulegają przepisy w zakresie podatku VAT. Wprowadzony zostaje obowiązek stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności (MPP) - split payment - dla transakcji, których przedmiotem będzie dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Od 1 listopada 2019 r. zmianie ulegają przepisy w zakresie podatku VAT m.in. w usługach budowlanych. Zlikwidowany zostanie mechanizm odwrotnego obciążenia w krajowych transakcjach dot. usług budowlanych, które były świadczone na rzecz podmiotu innego niż inwestor.

Jednocześnie z tą datą zostanie wprowadzony obowiązek stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności (MPP) - split payment - dla transakcji, których przedmiotem będzie dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Obowiązek MPP

Stosowanie MPP będzie obowiązkowe w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

1. Podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo dokonuje przedpłaty (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

2. Otrzymana faktura (lub dokonana przedpłata) dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

3. Kwota należności na tej fakturze (lub dokonywana przedpłata) przekracza 15 000 zł.

4. Płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego.

5. Płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Faktury w MPP

Faktury dokumentujące dostawę towarów lub wykonanie usług, o których mowa w załączniku nr 15, na których kwota należności ogółem przekroczy 15.000 zł, będą musiały mieć adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Jednak brak takiego oznaczenia na fakturze nie spowoduje, że transakcja będzie zwolniona z MPP i nabywca nie poniesie konsekwencji związanych z MPP. Dlatego też nabywca będzie każdorazowo zobligowany do weryfikacji, czy dla danej transakcji stosować MPP lub też dokonywać podzielonej płatności za każdą transakcję.

Specjalny komunikat bankowy

Dotychczas specjalny komunikat bankowy stosowany dla MPP przewidywał dokonywanie płatności za jedną fakturę. Nie było możliwości ich łączenia. Od listopada 2019r. to również ulegnie zmianie. W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem MPP może dotyczyć więcej niż jednej faktury. W miejsce numeru faktury konieczne będzie wpisanie okresu, za który dokonywane są płatności.

Dodatkowe informacje o komunikatach bankowych związanych z MPP można znaleźć tutaj.

MPP nie może być stosowany w transakcjach z konsumentami, tj. osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Dla tych osób nie są bowiem prowadzone przez banki odrębne rachunki VAT.

Solidarna odpowiedzialność

Podatnik VAT, który kupił towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15, będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe (w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz), jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że podatek (całość lub choćby część) nie zostanie wpłacony na rachunek urzędu.

Zasada odpowiedzialności solidarnej nie będzie stosowana m.in. do nabycia towarów (usług):
- udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem jest niższa niż 15.000 zł
lub
- za które podatnik dokonał zapłaty w ramach MPP.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem MPP, ustalone mu zostanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność lub jeśli nabywca będzie przedsiębiorcą – osobą fizyczną – wymierzona mu zostanie kara za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

W MPP istotny jest zakres przedmiotowy (towar lub usługa z załącznika nr 15 do ustawy o VAT) oraz wartość brutto faktury dokumentującej dostawę. Ze względu na możliwość wyłączenia solidarnej odpowiedzialności w VAT nabywcy, warto stosować MPP w stosunku do towarów i usług z załącznika nr 15 stosować mimo nieprzekroczenie limitu kwotowego.

Powyższe zasady (MPP) trzeba będzie stosować również przy zakupach sprzętu elektronicznego wymienionego w załączniku nr 15, m.in. cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer, komputerów, telefonów komórkowych.

Wszystkie towary i usługi, których dotyczy obowiązek MPP można znaleźć w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 

Jowita Mulawa-Krause
radca prawny

 

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex