Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Minimalna stawka godzinowa...

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy gwarantujące zleceniobiorcom oraz osobom samozatrudnionym minimalną stawkę wynagrodzenia, której wysokość zależy od wielkości minimalnego wynagrodzenia.

Ponieważ w 2017r. najniższa pensja wynosi 2.000 zł brutto, najniższa możliwa stawka dla zleceniobiorcy to 13 zł brutto za każdą godzinę pracy.

Minimalną stawkę za godzinę pracy należy zapewnić:
● zleceniobiorcom - osobom fizycznym (niebędącym przedsiębiorcami) wykonującymi umowę zlecenia uregulowaną w art. 734 Kodeksu cywilnego,
oraz
● samozatrudnionym - osobom fizycznym wykonującym działalność gospodarczą, niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami, realizowaną na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności na podstawie umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego.

Nowe regulacje mają zastosowanie również:
- do pracowników wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na rzecz własnego pracodawcy,
- gdy dana osoba fizyczna zawiera więcej niż jedną umowę zlecenia lub o świadczenie usług z tym samym podmiotem.
W obu przypadkach z każdej realizowanej umowy cywilnoprawnej zleceniobiorca ma prawo otrzymać minimalną stawkę godzinową.

Minimalnej stawki godzinowej nie trzeba stosować, gdy o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie i przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a warunki muszą być spełnione łącznie. Minimalna stawka godzinowa będzie więc dotyczyła przypadków, w których z treści umowy wynika np. że zleceniobiorca decyduje o czasie wykonania usługi, ale musi być ona wykonana w określonym miejscu.
Wynagrodzenia uznane będzie za prowizyjne, jeśli jego wysokość uzależniona będzie od wyników:
● uzyskanych przez zleceniobiorcę lub
● działalności przedsiębiorcy (zleceniodawcy) np. od liczby zawartych umów, ich wartości lub uzyskanych należności.

Sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinien być ustalony w umowie zawartej przez strony. Jeśli strony nie ustalą szczególnej formy potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Ponieważ przepisy nie określają, jak ma wyglądać informacja o liczbie godzin wykonania zlecenia, może być ona przygotowana np. w formie:
- zestawienia tabelarycznego przepracowanych godzin w każdym dniu realizacji umowy potwierdzane każdorazowo przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę,
- listy obecności dziennej, w której zleceniobiorca wskazuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług,
- oświadczenia zawierającego samą liczbę godzin wykonywania usług składanego po wykonaniu zlecenia.

Potwierdzenie to nie musi mieć zakresu takiego, jak ewidencja czasu pracy dla pracownika. Nie trzeba wykazywać w nim nieobecności. Potwierdzenie ma służyć wyłącznie celom dowodowym, że wynagrodzenie zostało wypłacone z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, a także umożliwiać kontrolę przestrzegania obowiązku wypłaty za każdą godzinę wykonywania usług co najmniej minimalnej stawki.

Strony mogą umówić się na wynagrodzenie ryczałtowe, ale w tym przypadku również wymagane jest przekazanie przez zleceniobiorcę informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia.

Zmienione przepisy obowiązują zarówno w stosunku do umów zawieranych po 1 stycznia 2017r., jak i do tych które zostały zawarte we wcześniejszym okresie i nadal są wykonywane. W przypadku umów zawartych przed 2017r., konieczne może okazać się zawarcie aneksów, aby dostosować treść umów do aktualnych przepisów.

Potrzeba wprowadzenia zmian do treści umowy zlecenia nie dotyczy wszystkich umów. W sytuacji, gdy przewidziana kwota wynagrodzenia jest na tyle wysoka np. 5.000 zł brutto, że niezależnie od liczby godzin i tak minimalna stawka za godzinę będzie zachowana, nie ma konieczności wprowadzania zmian. Nie wystąpi taka konieczność również, gdy z umów wynikają postanowienia wskazujące przedziały godzinowe, w jakich zlecenie ma być wykonywane, co umożliwia szybką weryfikację, czy zachowano minimalną stawkę wynagrodzenia.


Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał zmienionych przepisów i będzie wypłacać od 1 stycznia 2017 r. przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Nie wprowadzono jednak regulacji, która przewidywałaby jakąkolwiek karę za brak potwierdzenia liczby godzin pracy.

 

Jowita Mulawa-Krause
radca prawny

 

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex