Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Odliczenie podatku VAT przy...

Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2

Od 1 kwietnia 2014 r. po raz drugi w tym roku, zmienione zostaną przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące odliczania VAT od zakupu i użytkowania samochodów, a także prawa do odliczania VAT od paliwa nabywanego do samochodów.

Możliwość odliczenia VAT w zależności od rodzaju pojazdu oraz wydatku prezentuje poniższa tabela:

odliczenie VAT

100%

50%

- zakup

- leasing

-eksploatacja

- pojazdy o masie ponad 3,5 tony

- motorowery

- pojazdy uprzywilejowane

- pojazdy służące do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą

 - pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

pozostałe pojazdy

zakup paliwa              

- pojazdy o masie ponad 3,5 tony

- motorowery

- pojazdy uprzywilejowane

- pojazdy służące do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą

 - pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

pozostałe pojazdy - jednak dopiero od 1 lipca 2015r.

- w okresie 1.04.2014-30.06.2015 brak odliczenia

 

Do pojazdów uprzywilejowanych ustawodawca zaliczył:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy,
- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika uważane będą pojazdy inne niż uprzywilejowane, dla których podatnik prowadzić będzie szczegółową ewidencję pojazdu.

O swojej decyzji zaliczenia posiadanego samochodu do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności, podatnik będzie musiał zawiadomić urząd skarbowy na druku VAT-26 w ciągu siedmiu dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem.

Jeżeli podatnik uzna, że zaprzestanie wykorzystywania pojazdu w 100% dla celów służbowych, nie później niż na dzień przed dokonaniem zmiany będzie musiał zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy.

Prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego przez podatnika będzie musiała zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd - dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jeżeli zaś samochód używać będzie pracownik podatnika, konieczne będzie uzupełnienie powyższych danych o:
b) datę i cel udostępnienia pojazdu,
c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Jeżeli wystąpi niezgodność pomiędzy liczbą kilometrów wykazanych w ewidencji i faktycznie przejechanych, podatnik utraci prawo do traktowania jako podatek naliczony całego VAT z faktur. 


Pojazdy uprzywilejowane z jednym rzędem siedzeń spełniające uwarunkowania konstrukcyjne (van, otwarta część ładunkowa) będą musiały posiadać dodatkowe badanie technicze, aby można był skorzystać za pełnego odliczenia VAT od eksploatacji. Dodatkowe badanie musi być przeprowadzone w terminie najbliższego badania okresowego, nie później niż do 30 czerwca 2014.r

W przypadku zawarcia umowy leasingu samochodu, którego nabycie przed 1 kwietnia 2014r. uprawniało do odliczenia 100% VAT, i odebrania pojazdu przed 1 kwietnia 2014r. możliwe będzie odliczanie pełnego VAT od kolejnych faktur leasingowych. W tym celu konieczne będzie jednak zarejestrowanie umowy leasingowej do końca kwietnia 2014r.

Nie będzie już zwolnienia z VAT sprzedaży używanych pojazdów. Konieczne stanie się opodatkowanie sprzedaży każdego pojazdu przez podatnika VAT. Teoretycznie dolegliwość, która w tej sytuacji wystąpi, miałaby złagodzić możliwość skorygowania wysokości VAT, który nie został odliczony, jako limitowany. Jednakże w sytuacji nabycia przez podatnika pojazdu bez możliwości odliczenia VAT np. VAT-marża, konieczność zapłacenia VAT przy sprzedaży z pewnością będzie odczuwalna.

Jowita Mulawa-Krause 
radca prawny

 

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex