Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Zmiany przepisów w roku 2013...

Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie uległy przepisy w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków z faktur, które nie zostały uregulowane. Nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów wydatki, które nie zostały uregulowane.

Koszty z faktur, które nie zostaną uregulowane w ciągu 30 dni od ustalonego terminu płatności, będą musiały być wyksięgowane z kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli termin płatności faktury jest dłuższy niż 60 dni, termin na dokonanie korekty kosztów wynosi 90 dni od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Korekta kosztów ma być dokonywana na bieżąco, czyli w miesiącu, w którym upłyną przewidziane terminy 30 lub 90 dni. 

Jeżeli w miesiącu, w którym powinno nastąpić zmniejszenie kosztów podatkowych, podatnik nie poniesie kosztów podatkowych lub poniesione koszty podatkowe będą niższe niż kwota stosownego zmniejszenia, wówczas ma on obowiązek zwiększenia przychodów podatkowych o kwotę, o którą nie pomniejszył kosztów podatkowych.

Przykład:
Podatnik nabył w dniu 14 stycznia 2013 r. usługę udokumentowaną fakturą i w styczniu zaliczył kwotę z niej wynikającą do kosztów podatkowych. Płatność za wykonanie usługi została ustalona na 14 dni, a więc płatność powinna być dokonana do dnia 28 stycznia 2013 r. Dodatkowe 30 dni na zapłatę upływa 27 lutego 2013 r. W przypadku nieuregulowania w tym terminie kwoty wynikającej z faktury, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów podatkowych w rozliczeniu lutego. W przypadku uregulowania należności dopiero w kwietniu 2013r. podatnik w tym miesiącu będzie mógł zaliczyć do kosztów kwotę wynikającą z zapłaconej faktury.

Zmienione przepisy odnoszą się także do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Oznacza to, że z kosztów uzyskania przychodów będą wyłączone odpisy amortyzacyjne w tej części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową.

Przykład:
Podatnik nabył środek trwały w lutym 2013 r. i w tym miesiącu wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Jego amortyzację rozpoczął w marcu 2013 r. Płatność za nabyty środek trwały została ustalona na 60 dni, a zatem termin na ostateczne uregulowanie zobowiązania, aby uniknąć korekty kosztów podatkowych upływa w maju 2013 r. tj. w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych, w pełnej wysokości, odpisy amortyzacyjne dokonane w marcu i kwietniu 2013 r. W przypadku, gdy w maju tj. w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik nie ureguluje zobowiązania z tytułu nabytego środka trwałego, to będzie on zobowiązany w tym miesiącu do zmniejszenia kosztów podatkowych o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych za marzec i kwiecień 2013 r. Ponadto, począwszy od maja 2013 r. nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych za następne miesiące. Dopiero w miesiącu, w którym ureguluje zobowiązanie, dokona zwiększenia kosztów podatkowych o skorygowane odpisy amortyzacyjne.

Ponadto nowe przepisy odnoszą się również do przypadków, gdy do kosztów zajmowana jest wartość towarów, dopiero po ich sprzedaży. Kwota ta nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. W praktyce oznacza to znaczny problem z ustaleniem, czy wartość sprzedanych towarów można zaliczyć do kosztów podatkowych, mając na uwadze obowiązek uregulowania należności za zakup tych towarów. 

Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet w sytuacji, gdy termin płatności przypada w 2013 r.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zmiany miały na celu ograniczanie skutków zatorów płatniczych poprzez mobilizację podatników do terminowego regulowania zobowiązań. Czy w praktyce przyczyni się to do poprawy płatności? Czas pokaże. Z pewnością natomiast zmiany w ustawie w znaczny sposób zwiększą liczbę obowiązków księgowych...

 

Jowita Mulawa-Krause 
radca prawny

 

 

 

 

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex