Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Obowiązek zachowania...

Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika

Kodeks pracy zobowiązuje pracowników do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz do przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach

Kodeks pracy zobowiązuje pracowników do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz do przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.


Obowiązek zachowania tajemnicy wynika z treści art. 100 § 2 pkt. 4-5 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik jest obowiązany m.in. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę tzw. tajemnica przedsiębiorstwa.


Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa określa art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jego treścią przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje:
• techniczne,
• technologiczne,
• organizacyjne przedsiębiorstwa
• oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


Do nieujawnionych publicznie danych należy zaliczyć w szczególności dane o wynikach finansowych przedsiębiorstwa, wielkości sprzedaży, treści umów handlowych, sposobie zarządzania.


Ostateczna decyzja, które informacje traktować należy, jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy do pracodawcy. Niewątpliwie do danych objętych tajemnica będą należeć informacji różnicujące podobne branżowo przedsiębiorstwa.


Zobowiązanie pracownika do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa ma charakter bezwarunkowy. Oznacza to, że pracodawca nie musi podejmować żadnych szczególnych kroków w celu zabezpieczenia danych, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę. Jednakże jeśli jakieś szczególne dane wchodzą w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa, pracodawca powinien o tym poinformować pracownika. Taka informacja może być zawarta w regulaminie pracy, w umowie o pracę lub ewentualnym innym piśmie do pracownika.


Pracownik, który wbrew zakazowi narusza tajemnicę przedsiębiorstwa naraża się zarówno na odpowiedzialność cywilną, jak i odpowiedzialność karną. Naruszenie tajemnicy może być traktowanie, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracownika i być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Bez wątpienia natomiast brak zachowania tajemnicy stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę.

Jowita Mulawa-Krause  radca prawny

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex