Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Podpisywanie sprawozdania...

Podpisywanie sprawozdania finansowego

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi handlowe tzw. pełną księgowość, mają obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy. W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym sprawozdanie należy sporządzić do 31 marca 2010 r.

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów:

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • dodatkowych informacji i objaśnień,

 

Przedsiębiorcy, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu i ogłoszeniu dodatkowo ujmują w nim:

 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (dotyczy jednostek, które mają obowiązek ogłoszenia rocznego sprawozdania),
 • rachunek przepływów pieniężnych (dotyczy jednostek, które mają obowiązek ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego).

 

Sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości wskazuje jednocześnie, że kierownikiem jednostki (a więc i osobą podpisującą roczne sprawozdanie finansowe) są w przypadku:

 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej i spółki cywilnej,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki partnerskiej albo zarząd spólki partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • likwidator, syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym dla jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłości.

 

W przypadku, gdy księgi rachunkowe prowadzi biuro rachunkowe, podpis powinien być złożony przez osobę, która faktycznie te księgi w biurze rachunkowym prowadzi.

 

Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że kierownik jednostki podpisuje sprawozdanie finansowe. W wielu komentarzach można znaleźć uwagi o konieczności składania własnoręcznych podpisów na każdym elemencie wchodzącym w skład rocznego sprawozdania finansowego (a więc na wprowadzeniu, bilansie, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacjach). Jednak podkreślić należy, że ustawa nie wprowadza takiego wymogu.

 

Jowita Mulawa-Krause radca prawny

 

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex